Waarom themajaar?

Wat wil Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen bereiken?

De Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 is er op gericht om veel meer mensen in ons land bekend te maken met historische buitenplaatsen en daarmee aandacht te vragen voor het behoud van dit belangwekkend culturele erfgoed.  Ooit was de buitenplaats een belangrijk fenomeen en belichaamden zij vooral in de huidige Randstad een bijzondere band tussen stad en land. In voorbije eeuwen telde Nederland vermoedelijk zesduizend of meer grote en kleine buitenplaatsen. Hiervan resteert nu nog slechts 10%. Deze circa  600 buitenplaatsen zijn in alle provincies te vinden.

Zonder een breed gedragen publieke steun voor dit belangwekkend culturele erfgoed, is het behoud ervan een zware taak. Dit doel willen wij bereiken door het organiseren van tal van activiteiten, het stimuleren van het organiseren van activiteiten rondom buitenplaatsen en door media te interesseren om over buitenplaatsen te berichten. Hoe meer mensen weten en zien hoe interessant en mooi historische buitenplaatsen zijn, hoe meer draagkracht zal ontstaan voor het behoud en beheer van deze unieke erfgoederen. Zo zal de Stichting een groots openingsevenement organiseren en in samenwerking met de Nederlandse Tuinen Stichting, Erfgoed Vereniging Heemschut en andere partijen publieksevenementen opzetten. Tegelijkertijd beseft de Stichting dat ook jeugdeducatie belangrijk is. Het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 zal worden afgesloten met een  evaluerende sluitingsbijeenkomst. Ook stimuleert de Stichting publicaties over de historische buitenplaatsen. Zelf geeft de stichting een boek uit over deze monumenten en de markante rol die zij spelen in ons nationale landschap. verder stimuleert de Stichting publicaties en artikelen over de historische buitenplaatsen.

Natuurlijk hoopt de Stichting ook dat het jaar zal bijdragen tot meer dialoog tussen de diverse partijen die betrokken zijn bij het beheer en behoud van deze complexen. Daarom organiseert de Stichting ook meerdere ronde tafelgesprekken en een groot symposium. Op deze bijeenkomsten worden betrokkenen, experts en overheden uitdrukkelijk uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan. Wij hopen dat deze ontmoetingen zullen leiden tot werkbare en duurzame overeenkomsten tussen allen die de zorg hebben voor historische buitenplaatsen. Deze schat van natuur en cultuur te bewaren voor ons nageslacht is onze uitdaging.