Themajaar

2022 is het opnieuw het jaar van de historische buitenplaats

Vraag honderd Nederlanders wat een buitenplaats is en misschien geeft één persoon het juiste antwoord. Hoe komt het dat buitenplaatsen, bij het grote publiek zo onbekend zijn? En dat terwijl buitenplaatsen tot één van de 50 vensters van de Canon van de Nederlandse Geschiedenis behoren, te samen met andere hoogtepunten als Rembrandt, de grachtengordel en Annie M.G. Schmidt?

Kunsthistoricus René W.Chr. Dessing heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of 2012 het themajaar van de historische buitenplaats kan worden. Daartoe organiseerde hij eind december op Kasteel Groeneveld een bijeenkomst om het draagvlak  te peilen. Ruim vijftig organisaties en particulieren brachten een keur aan ideeën in. De bedoeling is om buitenplaatsen in het zonlicht te zetten door het organiseren van activiteiten, tentoonstellingen, bezoeken, en publicaties voor een breed publiek. Een werkgroep met vertegenwoordigers van musea, particuliere buitenplaatsen, natuurorganisaties, overheden en wetenschappers, werkt nu aan een plan van aanpak.