Sponsoren

Hoofdsponsoren

logo_restauratiefonds  logo_donatus1   logo_ing   logo_pbc   logo_groenfonds

Bedrijven en personen die een bijdrage hebben geleverd:

Tagnet host de website en stelt serverruimte beschikbaar

Alexander Six heeft het logo van het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 ontworpen

TasT projecten voor Tastbaar Erfgoed, Uitgeverij W Books, ministerie I&M (voormalige VROM) en een anonieme sponsor werken mee aan en maken de publicatie “De Buitenplaats en het Nederlandse landschap” mogelijk.

Vincent van de Kerk heeft als projectcoördinator vanuit bureau Arte Quattro het themajaar ondersteund met fondsverwervingsactiviteiten en projectadvies.