• Uithuizen-Menkemaborg-004 feature Aanbevelingen uit het Jaar van de Historische Buitenplaats

  Lees meer

 • balk TORREN_070816_2_100 Alle Complex Historische Buitenplaatsen op kaart

  Naar overzicht

 • balk TORREN_071005_1_009 Buitenplaatsen en landgoederen in de Canon van Nederlandse geschiedenis

  Lees verder

 • oostkapelle Uw buitenplaats en activiteiten ook vermelden

  Lees verder …

 • balk TORREN_070829_2_071 Ruim 600 buitenplaatsen in Nederland

  Lees verder

Uit de Erfgoedstem

1 mln voor restauratie landgoed Sevenaer

Landgoed Sevenaer kan in november waarschijnlijk beginnen met de eerste grootscheepse restauratie. Dankzij een flinke subsidie van de provincie Gelderland komt de herbouw van de veestal aan de Wittenburgstraat in zicht. (…) Het provinciebestuur van Gelderland is bereid om 1 miljoen euro over te maken. Het landgoed heeft een plek verworven op de lijst van ‘vliegende-startprojecten’ van Gelderland. (31-8-2011)

Provincie Gelderland steekt extra miljoenen in landgoed Biljoen

De provincie Gerderland heeft voor 2,9 mln euro een pachtboerderij aangekocht op landgoed Biljoen bij Velp. De Provincie gaf eerder een subsidie van 8,5 mln aan het Geldersch Landschap om het landgoed te kunnen aankopen. Voor het uitkopen van de resterende pachtboeren zou nog eens 8 mln euro nodig zijn, hebben de provinciale ambtenaren berekend. (31-8-2011)

‘Umfassungsweg’ kasteel Twickel na 120 jaar alsnog gerealiseerd

In 1885 ging Petzold op het Twentse kasteel Twickel aan de slag. Door zijn overlijden in 1891 bleef zijn plan voor een Umfassungsweg (weg rond het landgoed) helaas op de tekentafel liggen. Totdat diverse overheden en de stichting Twickel besloten tot de voltooiing ervan. Dit jaar werd de Umfassungsweg feestelijk geopend. (20-8-2011)

Halbe Zijlstra bezoekt slot Loevestein en zegt geld toe

Staatssecretaris Halbe Zijlstra van cultuur heeft maandagmiddag een werkbezoek gebracht aan Slot Loevestein. Het was voor het eerst dat hij de historische vesting bezocht. Zijlstra liet zich door directeur Ien Stijns informeren over de toekomstplannen van Loevestein, (…) Het minsterie heeft daarvoor al geld toegezegd en daarop wordt niet bezuinigd (…). Zijlstra is positief over de manier waarop in de vesting Loevestein het cultureel erfgoed levend wordt gehouden. (23-8-2011)

Een kijkje op Chateau Marquette

Rondom het Château Marquette ligt een prachtig landgoed waar je heerlijk kunt wandelen. Zes hectare landgoed, omgeven door een beschermd natuurgebied. Hier broeden beschermde weidevogels, maar ook Nijlganzen en Canadeze ganzen verblijven hier graag. Er zijn zelfs lepelaars gesignaleerd. Vossen bezoeken dit gebied dan ook erg graag… (4-8-2011)

Staatssecretaris: Erfgoed Nederland verdwijnt in 2013
14 juni 2011

Erfgoed Nederland wordt in 2013 opgeheven als het aan staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur ligt. Zijlstra heeft vrijdag een brief over zijn bezuinigingsplannen voor de culturele sector aan de Tweede Kamer gestuurd. In het nieuwe cultuurlandschap is geen plaats meer voor het sectorinstituut (…) Erfgoed Nederland vraagt zich af hoe Zijlstra het erfgoed wil beheren en behouden en voor een breed publiek toegankelijk maken zonder te investeren. Lees de volledige reactie van Erfgoed Nederland

Informatieprofessional


Kabinetsvisie ‘erfgoed en ruimte’ naar Kamer
16 juni 2011

Het kabinet kiest voor de komende jaren vijf prioriteiten in zijn gebiedsgerichte erfgoedbeleid. Dat staat in de visie Kiezen voor karakter, waarmee het kabinet heeft ingestemd op voorstel van staatssecretaris Zijlstra (…)en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het kabinet geeft met deze visie invulling aan zijn verantwoordelijkheid voor een goede omgang met het onroerend cultureel erfgoed van nationale betekenis, bij integrale ruimtelijke afwegingen. zie visiedocument ‘Kiezen voor Karakter’

GroeneRuimte


Rijk trekt zich terug uit ruimtelijke ordening
15 juni 2011

Er komt veel meer bewegingsvrijheid voor regio’s op het gebied van ruimtelijke ordening. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu doet dit door het terugbrengen van nationale ruimtelijke belangen en door te schrappen in regels en procedures. Zij ontvouwt haar plannen in de ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die zij op 14 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tegelijkertijd geeft zij aan welke richting zij met het infrastructuurbeleid wil inslaan, in welke infrastructuurprojecten zij de komende jaren gaat investeren en op welke manier de bestaande infrastructuur beter benut kan worden.

GroeneRuimte

Kasteel De Haar schittert weer na restauratie
15 juni 2011

Kasteel De Haar, het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland, straalt weer na een restauratie van bijna 10 jaar. De restauratie kostte circa 30 miljoen euro en werd opgebracht door gemeente en provincie Utrecht, het rijk en diverse sponsoren. Het moeilijkst was dat tijdens de restauratie ervoor gezorgd moest worden dat het sprookjeskasteel op meer dan 500 nieuwe palen gezet kon worden want het gebouw dreigde te verzakken in de slotgracht.

DNU.nu


Opening Kasteel Amerongen uitgesteld
14 juni 2011

Mensen die het gerestaureerde Kasteel Amerongen willen bezoeken, moeten nog even wachten. De opening van het tegen flinke kosten opgeknapte kasteel is met tien dagen uitgesteld vanwege technische problemen. Op 18 juni wordt het einde van de restauratie wel gevierd met genodigden zoals de commissaris van de koningin. Maar op 1 juli kan het publiek pas naar binnen (…) De restauratie van Kasteel Amerongen kostte zo’n 20 miljoen euro.

RTV Utrecht

Deel online:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Hyves
 • LinkedIn
 • NuJIJ