Participanten

Ondersteuning met geld, mens- en daadkracht!
Een wassende lijst….

Een groot aantal organisaties en personen heeft inmiddels toezeggingen gedaan om te participeren in het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012. Dat kan bijvoorbeeld door zelf een activiteit te organiseren op een buitenplaats, in een museum aandacht te besteden aan de historische buitenplaatsen in de streek of op andere wijze een bijdrage aan het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 te leveren. Deze bijdragen kunnen de vorm hebben van het uitvoeren of participeren in activiteiten, het geldelijk ondersteunen van de organisatie, het publiceren van artikelen of het leveren van denk- en menskracht aan de organisatie hiervan.