Bekende kastelen in Nederland zijn er teveel

castle_6

Wil je de meest bekende kastelen van Nederland met een bezoekje vereren? Dan ben je nog druk, want Nederland heeft bekende kastelen staan in alle provincies. Wil je alle bekende kastelen bekijken van de periode waarin Nederland groot was, dan ben je nog veel drukker. Steden als Gent, Brugge, Antwerpen en Luik vallen dan namelijk ook binnen het bereik. Het grote aantal kastelen lijkt heel apart voor de mensen die vanuit het buitenland naar ons land komen, maar zo vreemd is het helemaal niet. Het heeft vooral te maken met de geschiedenis van het kleine landje dat zich moest verweren tegen alle vijanden. Zowel uit het buitenland als uit het eigen land.

Elke stad van belang

Elke stad die een grote rol gespeeld heeft, heeft minstens één kasteel. In Coevorden staan er bijvoorbeeld twee. De grootste wordt het kasteel van Coevorden genoemd en werd gebouwd door de bisschop van Utrecht. De stad werd lange tijd bestuurd vanuit het kasteel dat veiligheid moest bieden. Tegelijkertijd moest het een aanzien creëren ten opzichte van de bestuurders van de stad. Status heeft veel te maken met rijkdom. Dat was vroeger zo, maar gaat tegenwoordig nog even goed op.

Ook in kleinere plaatsen staan kastelen. Zo liet de burgemeester van Arnhem het Kasteel Ter Horst bouwen in Loenen. Ook dit had te maken met aanzien. Dit kasteel is overigens nog altijd in gebruik, net als veel andere kastelen in de omgeving. Gelderland staat namelijk bekend om de kastelen en de landgoederen.

Helaas zijn de meeste kastelen in Nederland verdwenen. Van sommige kunnen de overblijfselen nog bekeken worden, net als het geval is in veel van de andere landen in Europa. Andere kastelen zijn helemaal verdwenen. Zij zijn opgeruimd door de gemeente nadat zij sterk in verval zijn geraakt, hebben plaats moeten maken voor nieuwere gebouwen of zijn afgebroken zodat er materiaal aanwezig was om andere gebouwen te bouwen. In sommige gevallen zijn de kastelen in de tijd van de vete of oorlog al volledig geruimd. Dit werd vooral gedaan wanneer een nieuwe machthebber aan wilde tonen dat hij nu de baas was en dat er niets over was van de oude macht.

Meer aandacht voor de geschiedenis

De laatste decennia hebben we meer aandacht gekregen voor de eigen geschiedenis. We zijn op zoek gegaan naar onze cultuur en onze trots en daarbij speelt de levende geschiedenis uiteraard een grote rol. Dat betekent vooral dat er geïnvesteerd is in de restauratie van veel van de gebouwen zoals de kastelen en landgoederen. Op die manier kunnen deze beter bewaard blijven voor de toekomstige generatie. Aangezien dit met belastinggeld gedaan wordt, is uiteraard niet iedereen het hier mee eens. Er gaat namelijk bijzonder veel geld zitten in de restauraties, maar ook in het onderhoud van deze gebouwen die toonbeeld geworden zijn van de rijke geschiedenis die ons kleine land gehad heeft.