Aanbevelingen uit het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012

Het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 heeft veel kennis en inzichten opgeleverd over historische buitenplaatsen en over wat nodig is voor het behoud en beheer ervan. Ook de vele gesprekken en contacten met eigenaren en beheerders van buitenplaatsen, met vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij cultureel erfgoed en buitenplaatsen, met bestuurders en beleidsmakers hebben tot nieuwe ideeën en inzichten geleid. Deze heeft het bestuur gebracht tot het uitbrengen van een 16-tal aanbevelingen verdeeld over vier thema’s, beschreven en gebundeld in het boek Toekomst voor de historische Buitenplaats en uitgereikt op de slotmanifestatie van 30 november 2012.

Samenwerking en draagvlak

 • Ontwikkel een landelijk platform waar de verschillende betrokken partijen in heel Nederland aan deelnemen en dat een basis is voor uitwisseling van kennis en gemeenschappelijke promotie van buitenplaatsen en soortgelijke erfgoedobjecten.
 • Ga regionale samenwerking aan ter versterking van promotionele, financiële en educatieve activiteiten.
 • Provinciale en gemeentelijke overheid moeten hun organisatie en kennis versterken op het beleidsterrein cultureel erfgoed in het algemeen en buitenplaatsen in het bijzonder.
 • Laat je horen in het politieke debat.

Kennis en energie

 •  Het begrip historische buitenplaats moet opnieuw worden gedefinieerd met het oog op eenduidige behandeling in wetgeving en subsidiëring van gelijksoortige objecten.
 • Stimuleer onderzoek naar specifieke wetenschappelijke kennis over buitenplaatsen in het kader van de algemene cultuurhistorie.
 • Versterk de erfgoededucatie in basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
 • Besteed meer aandacht aan het documenteren en archiveren van de geschiedenis van buitenplaatsen.
 • Investeer in opleidingen en stageplaatsen voor restauratie- en groenspecialisten.
 • Richt provinciale vrijwilligerspools op ter ondersteuning van de buitenplaatsen.

Wet- en regelgeving

 • Maak subsidieregelingen beter toegankelijk door de regelgeving te vereenvoudigen
 • Stem subsidies meer af op het ensemble van de buitenplaats.
 • Verbeter de balans tussen de maatschappelijke en economische opbrengsten voor de omgeving en de lasten van eigenaren (particulier en institutioneel)

Buitenplaats als product

 • Ontwikkel activiteiten die de zelfredzaamheid van buitenplaatsen vergroten.
 • Gebruik cultuurtoerisme als inkomstenbron voor buitenplaatsen.
 • Bind bezoekers aan de plek om draagvlak en verbondenheid te creëren.