• Uithuizen-Menkemaborg-004 feature Aanbevelingen uit het Jaar van de Historische Buitenplaats

  Lees meer

 • balk TORREN_070816_2_100 Alle Complex Historische Buitenplaatsen op kaart

  Naar overzicht

 • balk TORREN_071005_1_009 Buitenplaatsen en landgoederen in de Canon van Nederlandse geschiedenis

  Lees verder

 • oostkapelle Uw buitenplaats en activiteiten ook vermelden

  Lees verder …

 • balk TORREN_070829_2_071 Ruim 600 buitenplaatsen in Nederland

  Lees verder

René Dessing onderscheiden door erfgoedvereniging Heemschut

René Dessing, voorzitter van de Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 is onderscheiden met de Ton Kootpenning 2013, de hoogste onderscheiding van de erfgoedvereniging Heemschut voor personen die zich bijzonder hebben ingespannen voor ons erfgoed.  De penning is op 3 februari  … Lees verder

Ton_Koot_penning-4049

Hoe het verder gaat…..

Het pleidooi voor meer inzet op de algemene belangenbehartiging van het cultuurgroene erfgoed, dat ik heb gehouden bij de aanbieding van het eindverslag van het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 op 19 september jl. op Kasteel Groeneveld, heeft weerklank … Lees verder

Provinciale restauratiebijdragen

Het themajaar heeft grote gevolgen gehad voor de provinciale bijdragen aan restauratie van buitenplaatsen met hun bijgebouwen, groenstructuren en parkelementen. Nieuwe subsidieregelingen zijn ontwikkeld of het doel van bestaande fondsen is aangepast naar buitenplaatsen. Zo financierde het Parelfonds van de … Lees verder

Het landgoed als begraafplaats

In het afgelopen jaar van de historische buitenplaats is veel gesproken over verdienmodellen voor buitenplaatsen en landgoederen. Tijdens één van de bijeenkomsten over het landgoedbeheer werd gesuggereerd dat er met een open blik gekeken zou moeten worden naar mogelijke nieuwe … Lees verder

Schoonheid buiten; een debat over publiek op kwetsbare plekken (NMC13)

Tijdens het 2e Nationaal Monumentencongres op 14 november was het thema Hooggeëerd Publiek! Werken aan draagvlak voor monumenten. Tijden veranderen. Er is minder makkelijk geld te ‘verkrijgen’. Eigenaren van ons  erfgoed en dus ook buitenplaatsen, kastelen en landgoederen moeten aan … Lees verder